0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با آزمون تف TEF

21 اردیبهشت 1401
0 دیدگا

 

امتحان TEF که مخفف Test d’évaluation du français است، برای ورود به دانشگاه های فرانسه مورد نیاز است و البته دولت کانادا نیز این مدرک را از مهاجران به ایالت کبک میخواهد.

بخش های آزمون تف:

این امتحان از چند بخش اجباری و اختیاری تشکیل شده است . بخش های reading, listening, grammar  و vocabulary  اجباری هستند و باهم یکجا امتحان گرفته میشوند. و بخش های writing  و speaking اختیاری اند و جداگانه امتحان گرفته میشوند. بستگی داره که شما برای کجا مدرک رو میخواهید ارسال کنید. دانشگاه ها معمولا کل قسمت ها را میخواهند و سفارت ها برای مهاجرت پذیری، بخش های oral و listening  را میخواهند.

زمان بندی آزمون TEF : 

Section Time alloted No of questions No of points alloted Remarks
Reading comprehension 60 min 50 questions 300 points اجباری. Multiple choice questions.
Listening comprehension 40 min 60 questions 360 points اجباری. Multiple choice questions.
Grammar 30 min 40 questions 240 points اجباری. Multiple choice questions.
Written expression 60 min 2 topics 450 points اختیاری
Oral expression 35 min 2 topics 450 points اختیاری

 

iranfrench_admin

لینک کوتاه نوشته