دانلود از طریق تورنت :  این تورنت یا این تورنت 

دانلود زیرنویس  با فرمت sub (زیرنویس با فرمت SRT) (از برنامه VLC استفاده کنید)