در این پست می توانید 20 فصل کامل این سریال کارتونی را به زبان فرانسه دانلود کنید. حجم کل 20 فصل حدود 60 گیگابایت است. اما شما می توانید لینک تورنت را در برنامه  utorrent باز کنید و انتخاب کنید که فقط یک فصل یا چند فصل از این سریال کارتونی دانلود شود.

برای اینکه دانلودتون رایگان تموم شه، شما می توانید روی برنامه ی utorrent در بخش تنظیماتش schedule بگذارید و بهش بفهمونید که فقط از ساعت 2 شب تا 8 صبح که اینترنت شما رایگان است دانلود کنه و بعد از ساعت 8 صبح خودش متوقف شه . خوبی تورنت اینه که با متوقف شدن تورنت یا حتی رفتن برق و خاموش شدن کامپیوتر، هیچ مشکلی برای اون مقداری که دانلود کردید پیش نمیاد و بقیه اش فرداشب قابل دانلود است.

دانلود از تورنت از اینجا یا اینجا