اول باید خود نرم افزار و بعد بانک لغاتش رو نصب کنید.

دانلود نرم افزار MSDict کرک شده به همراه دیکشنریهاش

اینم لینک تک تک دیکشنری ها:

Concise Oxford Hachette French
www.mediafire.com/?x9ht2u77ta14f55

CollinsFrench English
www.mediafire.com/?7gl5p7ak385jdek

ConciseOxfordThesaurus
www.mediafire.com/?jt1qckc3d3bn41h

ConciseOxfordEnglish
www.mediafire.com/?9d2s4alj8o8hl7z