• Present را اول از همه می آموزیم و تا آخر با خودش و رادیکالش کار داریم.
  • imparfait رادیکالش کاملا فرق دارد و پسوندهایش نیز. پس این را خوب حفظ کنید.
  • futur نیز رادیکالش فرق دارد و پسندهایش نیز . این را هم پس باید زیاد تکرار کنید تا حفظ شوید. اگه اینو یاد بگیرید ، conditionel براحتی به یادتون میاد.
  • passe compose و plus-que-parfait هم فقط یک لغتشون برای هر فعل باید حفظ کنید و اونم همون p.p  فعل است. که در زیر زمان حال ساده افعال، PP آنها قید شده.

دانلود از اینجا  (لینک زاپاس)